Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

28.03.2019

Rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

- Anita Klarić, Ivan Dinčec, Matea Predrag i Slavica Maniček

20.03.2019

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme

- viši/i upravni/a referent/ica u Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo, Služba za opću upravu


01.03.2019

Poziv na testiranje

za radna mjesta u Odjelu za opću upravu, Odjelu za osobna stanja građana i matičarstvo i Odjelu za stambeno zbrinjavanje i obnovu


11.02.2019

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

   

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304