Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Vođenje evidencije o političkim strankama u predstavničkim tijelima i članovima predstavničkih tijela - pravni izvori

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma  („Narodne novine“, br. 29/19.) i Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača („Narodne novine“, br. 90/13. i 96/13.)

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304