Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave i nezavisnim vijećnicima - opće informacije

Evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave i nezavisnim vijećnicima vode uredi državne uprave u županijama za područje svake općine, grada i županije na obrascu utvrđenom u dodatku I koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti Ured državne uprave o svakoj promjeni podataka iz evidencije.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304