Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Nadzor zakonitosti i ovjera statuta vijeća nacionalnih manjina i statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina - opće informacije

Sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina propisano je da uredi državne uprave obavljaju nadzor zakonitosti i ovjeru statuta vijeća nacionalnih manjina i  statuta koordinacija vijeća, osnovanih u istim ili različitim jedinicama lokalne samouprave, odnosno jedinicama područne (regionalne) samouprave.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304