Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Turistički vodiči

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 

Turistički vodič je osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i vrijednosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.

 

Usluge turističkog vodiča može pružati državljanin Republike Hrvatske, državljanin druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17 i 25/19). Iznimno, usluge turističkog vodiča može pružati i državljanin države koja nije država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane Zakonom.

 

Turistički vodič za pružanje usluga turističkog vodiča mora ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča koje izdaje ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove turizma.

 

Za izdavanje rješenja turistički vodič mora imati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije,
 • završenu najmanje srednju školu,
 • položen stručni ispit za turističkog vodiča,
 • znati jezik na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru,
 • poznavati hrvatski jezik u mjeri dostatnoj za pružanje usluga turističkog vodiča.

 

Potrebni dokumenti

 1. Zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. Preslika osobne iskaznice,
 3. Preslika svjedodžbe ili diplome o završenom obrazovanju,
 4. Fotografija veličine 25x20 mm (može se dostaviti u digitalnom obliku e-mailom ili na USB sticku u formatu 720x825 piksela i JPEG do 400kB)
 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča
 6. Dokaz o poznavanju jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru
 7. Dokaz o uplati za izradu iskaznice na račun AKD-e Zagreb

Iznos: 45,00 Kn

              Broj računa: HR4723400091100035352

              Poziv na broj: 00 OIB (turističkog vodiča)

              Opis plaćanja: Ime i prezime vodiča

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar. br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17,37/17, 129/17 i 25/19)          20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama

sukladno Tar. br. 2. 1. Uredbe          35 HRK

 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb sukladno Tar. br. 2.2. Uredbe          50 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje za pružanje usluga može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Kandidat može početi pružati usluge turističkog vodiča nakon što ishodi rješenje
   

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

 

s naslovom: e-zahtjev – turistički vodič

 

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba

 

Propisi:

 • Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, broj 130/17, 25/19)
 • Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (Narodne novine, broj 50/08,120/08) – u dijelu u kojem se uređuje stručni ispit za turističke vodiče
 • Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (Narodne novine, broj 50/08)
 • Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (Narodne novine, broj 50/08, 90/08, 112/09, 33/10, 62/10) 
 • Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama (Narodne novine, broj 76/08)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice 

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304