Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Posebni oblici turističke ponude

- seoski, zdravstveni, kulturni, wellness, kongresni, za mlade, pustolovni, lovni, športski, golf-turizam, športski ili rekreacijski ribolov na moru, ronilački turizam, športski ribolov na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova i školjaka i dr.

 

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Za pružanje turističkih usluga u posebnim oblicima turističke ponude, pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga.

 

Potrebni dokumenti

 1. 1. zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. 2. preslika izvatka iz sudskog registra, odnosno rješenja o upisanom obrtu i/ili preslika obrtnice
 3. 3. dokaz o stručnoj osposobljenosti osobe pružatelja usluge (trener, instruktor, učitelj, voditelj, vodič i sl.)
 4. 4. dokaz o pravu korištenja sredstava pružanja usluga
 5. 5. dokaz o uporabljivosti građevine (uporabna dozvola i druge isprave kojima se dokazuje uporabljivost prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17))
 6. 6. koncesijsko odobrenje za mjesto pružanja usluga
 7. 7. polica ili ugovor o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja
 8. 8. povlastica za gospodarski ribolov na moru (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru)
 9. 9. rješenje o razvrstavanju plovnog objekta za izlete (kod djelatnosti rekreacijskog ribolova na moru).

 

Naknada                              

Upravna pristojba
 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17)

            20 HRK             

 • za rješenja koja izdaje Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. Uredbe 
50 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1. Uredbe   
35 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe.

 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Rješenje za pružanje usluga može se, na zahtjev, od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon dobivanja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba, Jedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge

 

Propisi: 

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma; protiv rješenja Ministarstva turizma može se pokrenuti upravni spor.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304