Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Arhivsko gradivo

Izdavanje ovjerenih preslika, prijepisa i izvoda iz arhivskog gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 105/97, 64/00, 65/09) i Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj 67/99). Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji izdaje ovjerene preslike i prijepise samo iz onog arhivskog gradiva čije izvornike čuva.  Ured je imatelj arhivskog gradiva iz područja rada Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1994. do 2002. godine, te svih pripadajućih službi iz djelokruga rada tijela Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji od 2003. godine, pa nadalje.  Ovjerom prijepisa ili preslika potvrđuje se njihova istovjetnost s izvornikom.  Za izdavanje ovjerenih preslika, prijepisa i izvoda podnosi se pisani zahtjev i plaća upravna pristojba.

 

Plaćanje upravne pristojbe za ovjeru prijepisa propisano je Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), a visina upravne pristojbe za svaki poluarak originala iznosi 40,00 kuna prema Tar. br. 5. Tarife upravnih pristojbi sadržane u Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj  8/17). 

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

 

OBRAZAC

Zahtjev za izdavanje ovjerene preslike, prijepisa i izvoda iz arhivskog gradiva

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304