Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Registar životnog partnerstva - pravni izvori

Registar životnog partnerstva - pravni izvori

  1. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola („Narodne novine“,  br.  92/14.)
  2. Naputak za vođenje registra životnog partnerstva („Narodne novine“, br. 147/14.)
  3. Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva („Narodne novine“  broj  99/14.)
  4. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“  broj  99/14.)
 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304