Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Izvaci i potvrde iz državnih matica

O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti.

U pravnom prometu nije dozvoljeno koristiti ispravu koja ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u državnim maticama.

Izvaci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka.

Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže posljednje važeće podatke upisane u maticama do dana izdavanja potvrda, koji se iskazuju u pripadajućim rubrikama potvrde.

Izvatke i potvrde iz državnih matica izdaje matičar koji je zaprimio zahtjev stranke neovisno o mjestu upisa u državne matice.  


Izvatke i potvrde iz državnih matica izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes. Pravni interes imaju:

  • osoba na koju se podaci upisani u maticu odnose,

  • članovi uže obitelji,

  • posvojitelj,

  • skrbnik

  • druge osobe samo kad za to imaju na zakonu zasnovan pravni interes, koji je prije izdavanja isprave potrebno dokazati.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304