Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Matica rođenih

U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.


Rođenja u inozemstvu

Upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.


Prijava rođenja

Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova. Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta.
Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.


Ovlasti za određivanje osobnog imena djetetu

Osobno ime (ime i prezime) djetetu određuju:
• sporazumno roditelji,
• centar za socijalnu skrb ako se roditelji nisu sporazumjeli,
• jedan roditelj ako drugi roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
• skrbnik djeteta (uz prethodnu suglasnost centra za socijalnu skrb) ako roditelji nisu živi, proglašeni su umrlima, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
• centar za socijalnu skrb ako su roditelji nepoznati,
• posvojitelji  posvojenom djetetu.

Rok za prijavljivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od dana rođenja djeteta.


Način određivanja osobnog imena

Prilikom određivanja imena djetetu roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.
Određivanje prezimena djeteta uvjetovano je prvenstveno zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena roditelja, roditelji mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja. 

 

e-Novorođenče

Od 9. siječnja 2018. godine roditelji mogu u matičnom uredu izvršiti prijavu novorođenčeta u Evidenciju prebivališta Ministarstva unutarnjih poslova, te na zdravstveno osiguranje u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ujedno mogu u matičnom uredu postaviti zahtjev za isplatu jednokratne pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

  1. Prijava prebivališta novorođenčeta u matičnom uredu
  2. Prijava novorođenčeta na zdravstveno osiguranje
  3. Podnošenje zahtjeva za upis promjene rođenja djeteta na Obrascu PK roditelja
  4. Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći HZZO-a za novorođenče u matičnom uredu

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih

e-Novorođenče - Obrazac zahtjeva za roditelje

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304