Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Postupak upisa u Registar sportskih djelatnosti i promjene u Registru športskih djelatnosti

Pravne osobe

Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti, podnose prijavu za upis u Registar na Obrascu broj 1- Prijava za upis pravne osobe u Registar sportskih djelatnosti, u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar.

Pravna osoba uz prijavu prilaže rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno Sudski registar.
 

 

Fizičke osobe

Fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost, podnose zahtjev za upis u Registar na Obrascu broj 2 – Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti.
Fizička osoba uz zahtjev prilaže dokumentaciju sukladno članku 7. st.3. Pravilnika.

Navedena dokumentacija ne smije biti starija više od deset dana od dana kada Ured državne uprave zaprimi prijavu za upis.

O upisu u Registar fizičke osobe koja samostalno obavlja sportsku djelatnost, Ured državne uprave donosi rješenje. 

 

Pravne osobe kojima je sjedište, odnosno fizičke osobe kojima je prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije, prijavu, odnosno zahtjev za upis u Registar podnose Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Sisak, S. i A. Radića 36.

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304