Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (Članak 21.) - opće informacije

Dana 16.  veljače 2019. godine stupila je na snagu Uredba (EU) 2016/1191 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2016. o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjeva za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012.

Uredba se primjenjuje isključivo između država članica Europske unije.

Ova Uredba uspostavljanjem višejezičnih standardnih obrazaca u  pogledu određenih javnih isprava koje su izdala tijela jedne države članice koje se moraju predočiti tijelima druge države članice, previđa izuzeće od legalizacije odnosno od daljnje ovjere štambiljem Apostile,  bez prijevoda od strane sudskog tumača odnosno prevoditelja. Prijevod će se tražiti samo u slučaju da iz dostavljene isprave i višejezičnog obrasca nije moguće razaznati sadržaj isprave.

Neovisno u stupanju na snagu ove Uredbe nije prestala primjena Konvencije o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Bečka konvencija).

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304