Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) propisuje da se pristojbe plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe, a iznimno se pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu platiti u državnim biljezima.

 

Uplata upravne pristojbe može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći račun: IBAN HR1210010051863000160, model HR64, a u pozivu na broj potrebno je naznačiti: 5002-1548-OIB.

 

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to:

  • presliku naloga za plaćanje (uplatnica) ako je pristojba plaćena gotovinskim nalogom, odnosno
  • presliku izvatka računa ako je pristojba plaćena bezgotovinskim nalogom.

Iznos upravnih pristojbi propisan je Uredbom o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17).

 

Primjer opće uplatnice za plaćanje upravne pristojbe:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304