Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Registar birača - pravni izvori

 • Zakon o registru birača („Narodne novine“ broj: 144/12 i 105/15)

 • Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača („Narodne novine“ broj: 4/13)

 • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02 , 47/10 i  80/10)

 • Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“ broj: 116/99109/0053/0344/0619/07 , 145/10, Odluka USRH 93/11, 19/15, 66/15 – pročišćeni tekst)

 • Zakon o izboru Predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj:  22/9242/9271/97 69/04 Odluka USRH, 99/04  Odluke USRH, 44/0624/11, 128/14)

 • Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskog državnog sabora („Narodne novine“ broj: 116/99)

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj: 33/0160/01129/05109/07125/08 , 36/09150/11144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15)

 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16)

 • Zakon o Gradu Zagrebu („Narodne novine“ broj: 62/01125/08 i 36/09, 119/14)

 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i  lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj:  33/96., 92/0158/0692/0169/07 Odluka USRH,  38/09)

 • Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 44/06 i 19/07)

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304