Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje statusa povratnika

Osnovne informacije i upute

 

Sukladno odredbama članka 13. Zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (''Narodne novine'', broj: 51A/13), Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji preuzeo je od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dio poslova koji se odnose na rješavanje u prvom stupnju o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika.

 

Povratnički status može se utvrditi osobama koje su prebivale na području Republike Hrvatske do 08. listopada 1991. godine te napustile svoj dom odnosno mjesto prebivališta tijekom Domovinskog rata kao izbjeglice ili prognanici, kao i članovima njihovih obitelji u skladu s odredbama posebnog propisa o obiteljskim odnosima, a koje su se vratile na navedeno područje s namjerom da na navedenom području trajno žive. Povratnički status utvrđuje se u trajanju od šest mjeseci od dana povratka, sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (''Narodne novine'', broj: 96/96, 39/95, 29/99, 128/99 i 51A/13, dalje: Zakon).

 

Novi zahtjevi stranaka rješavaju se po odredbama Zakona i Uredbe o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika (''Narodne novine'', broj: 133/13) i Odluke o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima (''Narodne novine'', broj: 133/13.), a podnose se u roku od 90 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku.

 

Zahtjevi za priznavanje statusa povratnika podnose se na propisanom obrascu u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Službi za gospodarstvo, Odjelu za stambeno zbrinjavanje, promet i poljoprivredu u:

 • Petrinji, Ivana Gundulića 2a

te u svim Ispostavama Ureda, točnije u:

 • Ispostavi Hrvatska Kostajnica,
 • Ispostavi Glina,
 • Ispostavi Topusko,
 • Ispostavi Kutina i
 • Ispostavi Novska, kao i u
 • sjedištu Ureda, u Sisku, S. i A. Radića 36.

 

Na obrascu zahtjeva navedena je sva potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

 

Za sve daljnje informacije možete se obratiti na sljedeće brojeve telefona:

 • Sisak, Sunja, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Dvor
  • 044/500-056 gđa Marina Milković
  • 044/500-057 gđa Andrea Dolić
 • Petrinja
  • 044/500-150 gđa Roberta Šimac
  • 044/500-159 gđa Nevena Jandrić
 • Novska
  • 044/500-135 gđa Mirjana Anišić
 • Glina, Topusko, Gvozd
  • 044/500-172 gđa Vesna Nikolozo

ili na telefaks 044/500-024.

 

Obrazac Zahtjeva za priznavanje statusa povratnika

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304