Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi

Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osoba kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi

Pravo na zdravstvenu zaštitu osobi kojoj se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi priznaje se sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13) i Pravilniku o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalni život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u RH, kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi (NN 39/02).

 

Pravo se pod uvjetima predviđenim Zakonom i Pravilnikom priznaje;

a) osobi koja je navršila 60 (žena ), odnosno 65 (muškarac ) godina života,

b) osobi lišenoj poslovne sposobnosti,

c) trudnici,

d) osobi nesposobnoj za rad i privređivanje temeljem nalaza i mišljenja tijela vještačenja,

e) ovisniku,

f) osobi koja je ostvarila pravo na skrb izvan vlastite obitelji.

 

Zahtjev, rješenje kao i eventualna žalba ne podliježu naplati upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 15. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016.).

 

Potrebni dokumenti: 

 • osobne iskaznice ili putovnice

 • potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti

 • potvrda Porezne uprave o visini prihoda

 • potvrda Općinskog suda, ZK odjela o vlasništvu nad nekretninama

 • potvrda Centra za socijalnu skrb o utvrđenom pravu na; zajamčenu minimalnu naknadu

 • dokaz o lišenju poslovne sposobnosti

 • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na skrb izvan vlastite obitelji

 • medicinska dokumentacija koja ukazuje na nesposobnost za rad i privređivanje

 • medicinska dokumentacija o utvrđenoj trudnoći i utvrđenom terminu poroda.

 

 

Odgovorna služba:

 • Služba za društvene djelatnosti 

 • Odjel za društvene djelatnosti

 

OBRAZAC:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304