Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Izdavanje potvrde o uzdržavanju, obiteljskom statusu, zajedničkom domaćinstvu, dvojnom domaćinstvu i izjave o uzdržavanju

Zahtjev ili izjava na zapisnik za izdavanje potvrde ili ovjeru izjave o uzdržavanju, a u svezi povrata poreza u inozemstvu ili dječjeg doplatka, predaje se, odnosno daje, prema mjestu prebivališta uzdržavatelja ili uzdržavane osobe.

Zahtjev ili izjava na zapisnik, ne podliježu naplati upravne pristojbe, prema članku 9. stavak 2. točka 22. zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016.)

 

Potrebni dokumenti:

 

  • osobne iskaznice ili putovnice (za uzdržavatelja, uzdržavanu osobu i sve punoljetne članove kućanstva, osim djece - za sve vrste potvrda ili izjave o uzdržavanju),

  • potvrda HZ za mirovinsko osiguranje (za uzdržavanu osobu, umirovljenika – samo za potvrdu o uzdržavanju),

  • potvrda Zavoda za zapošljavanje (za uzdržavanu osobu, nezaposlenu - samo za potvrdu o uzdržavanju),

  • potvrda poslodavca (za uzdržavanu osobu, zaposlenu – samo za potvrdu o uzdržavanju).

 

Za izdavanje potvrde o uzdržavanju, obiteljskom statusu ili zajedničkom domaćinstvu, a u svezi izjave na zapisnik, potrebna su i dva svjedoka (punoljetne osobe, koje nisu u rodbinskim vezama s uzdržavateljem ili uzdržavanom osobom koje moraju predočiti valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu).

 

Za ovjeravanje potvrde o vođenju dvojnog domaćinstva, po potrebi, prilažu se i neke druge isprave.

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti 

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

 

OBRAZAC:

Zahtjev za izdavanje potvrde ili izjave o uzdržavanju, obiteljskom statusu, zajedničkom kućanstvu i dvojnom domaćinstvu 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304