Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ispostava Hrvatska Kostajnica

Adresa: Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1

Telefon: 044 500-140

Telefax: 044 500-024

Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza:
od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati

Voditelj Ispostave: Juraj Pavišić, dipl. politolog

E-pošta: ispostava-hrvatska.kostajnica@udu-smz.hr
 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304