Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za opću upravu

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Telefon: 044 500-041
Telefax: 044 500-025
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
 

E-pošta:   predstojnica@udu-smz.hr               

 

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravnu inspekciju, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela općina, gradova i županije, osobna stanja građana, Državne matice, Knjigu državljana, Registar birača, Registar udruga, Registar stranih udruga i Registar životnog partnerstva, kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.

 

KONTAKT - Upravna inspekcija

 1. Telefaks 044 500-025
 2. Adresa e-pošte upravna.inspekcija@udu-smz.hr 
 3. Služba za opću upravu
 4. Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
 5. Upravna inspekcija - soba 10
 6. Tel. 044 500-047

 

KONTAKTI - Matični uredi

 1. Telefaks za sve Matične urede 044 500-025
 2. Adresa e-pošte za sve Matične urede opca.uprava@udu-smz.hr

 

 1. Matični ured Sisak
  Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
 1. Matica rođenih - soba 2
  1. Tel. 044 500-036, 044 500-037, 044 500-038 i 044 500-046
 2. Matica vjenčanih i Knjiga državljana - soba 8
  1. Tel. 044 500-042 i 044 500-043
 3. Matica umrlih - soba 6
  1. Tel. 044 500-044 i 044 500-040
 4. Matični ured Sunja
  Sunja, Trg kralja Tomislava 3
  Tel. 044 833-009
 5. - u Matičnom uredu Sunja je uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati, a za ostale dane u tjednu obratiti se u Matični ured Sisak, soba 6
 6. Matični ured Dvor
  Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
  Tel. 044 500-149
 7. Matični ured Glina
  Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
  Tel. 044 500-176, 044 500-177 i 044 500-178
 8. Matični ured Gvozd
  Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
  Tel. 044 881-015
 9. Matični ured Topusko
  Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
  Tel. 044 500-179
 10. Matični ured Petrinja
  Petrinja, Ivana Gundulića 2
  Tel. 044 500-153 i 044 500-154 
 11. Matični ured Hrvatska Kostajnica
  Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
  Tel. 044 500-143 i 044 500-146   
 12. Matični ured Kutina
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel 044 500-110 i 044 500-111  
 13. Matični ured Popovača
  Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
  Tel. 044 500-119
 14. Matični ured Novska
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-130 i 044 500-131 

 

KONTAKTI – Registar birača

 1. Telefaks za Registar birača 044 500-025
 2. Adresa e-pošte za Registar birača registar.biraca@udu-smz.hr

 

 1. SISAK, Stjepana i Antuna Radića 36
  1. Tel. 044 500-033 
 1. ISPOSTAVA PETRINJA
  Petrinja, Ivana Gundulića 2
  Tel. 044 500-153  
 2. MATIČNI URED DVOR
  Dvor, Trg J. Jelačića 10
  Tel. 044 500-149
 3. ISPOSTAVA KUTINA
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel. 044 500-111  
 4. ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA
  Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
  Tel. 044 500-143  
 5. MATIČNI URED GVOZD
  Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6
  Tel.  044 881-015
 6. ISPOSTAVA TOPUSKO
  Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
  Tel. 044 500-179
 7. ISPOSTAVA GLINA
  Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
  Tel. 044 500-177
 8. ISPOSTAVA NOVSKA
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-132  

 

KONTAKTI – Registar udruga

 1. Telefaks za Registar udruga 044 500-025
 1. Adresa e-pošte za Registar udruga  udruge@udu-smz.hr

 

 1. SISAK, Stjepana i Antuna Radića 36
  Tel. 044 500-047  
 2. ISPOSTAVA PETRINJA
  Petrinja, Ivana Gundulića 2
  Tel. 044 500-152   
 3. ISPOSTAVA KUTINA
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel. 044 500-108  
 4. ISPOSTAVA NOVSKA
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-129  

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304