Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za opću upravu

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Telefon: 044 500-041
Telefax: 044 500-025
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- odmor (stanka): 11,00 – 11,30 sati
 

E-pošta:   opca.uprava@udu-smz.hr          

Unutarnje ustrojstvene jedinice Službe za opću upravu:
   

 1. Odjel za opću upravu
 2. Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo

 

Služba za opću upravu obavlja u području opće uprave upravne poslove prvog stupnja i druge stručne poslove koji se odnose i na upravnu inspekciju sukladno posebnom zakonu, nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne samouprave, te pravnih soba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području kao i druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda.

Odjel za opću upravu obavlja nadzor zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, vodi evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područje samouprave, te nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjeru statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina.

Obavlja poslove koji se odnose na osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuj udruge; upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj; upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj; vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku; vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz istih. Traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog.

Ovaj odjel vodi i registar birača te obavlja stručne poslove koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste.

Odjel za osobna stanja građana i matičarstvo obavlja poslove koji se odnose na promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama; vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva, te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske. Poslove traženja dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog. Prijavu novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu te prosljeđivanje zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje i prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete.       

 

KONTAKT - Upravna inspekcija

 1. Telefaks 044 500-025
 2. Adresa e-pošte upravna.inspekcija@udu-smz.hr 
 3. Služba za opću upravu
 4. Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
 5. Upravna inspekcija - soba 6
 6. Tel. 044 500-047

 

KONTAKTI – Registar udruga

 1. Telefaks za Registar udruga 044 500-025
 1. Adresa e-pošte za Registar udruga  udruge@udu-smz.hr

 

 1. SISAK, Stjepana i Antuna Radića 36
  Tel. 044 500-048  
 2. ISPOSTAVA KUTINA
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel. 044 500-108   
 3. ISPOSTAVA NOVSKA
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-129
 4. ISPOSTAVA PETRINJA
  Petrinja, Gundulićeva ulica 2
  Tel. 044 500-152  

 

KONTAKTI - Matični uredi

 1. Telefaks za sve Matične urede 044 500-025
 2. Adresa e-pošte za sve Matične urede opca.uprava@udu-smz.hr

 

 1. Matični ured Sisak
  Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
 1. Matica rođenih - soba 2
  1. Tel. 044 500-036, 044 500-037, 044 500-038 i 044 500-046
 2. Matica vjenčanih i Knjiga državljana - soba 8
  1. Tel. 044 500-042 i 044 500-043
 3. Matica umrlih - soba 12
  1. Tel. 044 500-044 i 044 500-040
 4. Matični ured Sunja
  Sunja, Trg kralja Tomislava 3
  Tel. 044 833-009
 5. - u Matičnom uredu Sunja je uredovni dan petkom od 7,30 do 15,30 sati, a za ostale dane u tjednu obratiti se u Matični ured Sisak, soba 12
 6. Matični ured Kutina
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel 044 500-110 i 044 500-111  
 7. Matični ured Popovača
  Popovača, Trg grofa Erdödyja 9
  Tel. 044 500-119
 8. Matični ured Novska
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-130 i 044 500-131 
 9. Matični ured Petrinja
  Petrinja, Ivana Gundulića 2
  Tel. 044 500-153 i 044 500-154 
 10. Matični ured Hrvatska Kostajnica
  Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
  Tel. 044 500-143 i 044 500-146   
 11. Matični ured Dvor
  Dvor, Trg bana Josipa Jelačića 10
  Tel. 044 500-149
 12. Matični ured Glina
  Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
  Tel. 044 500-176, 044 500-177 i 044 500-178
 13. Matični ured Topusko
  Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
  Tel. 044 500-179
 14. Matični ured Gvozd
  Vrginmost, Trg dr. Franje Tuđmana 6
  Tel. 044 881-015

 

KONTAKTI – Registar birača

 1. Telefaks za Registar birača 044 500-025
 2. Adresa e-pošte za Registar birača registar.biraca@udu-smz.hr

 

 1. SISAK, Stjepana i Antuna Radića 36
  1. Tel. 044 500-033 i 044 500-031
 1. ISPOSTAVA KUTINA
  Kutina, Kneza Ljudevita Posavskog 27
  Tel. 044 500-111  
 2. ISPOSTAVA NOVSKA
  Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2
  Tel. 044 500-131
 3. ISPOSTAVA PETRINJA
  Petrinja, Ivana Gundulića 2
  Tel. 044 500-153
 4. ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA
  Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
  Tel. 044 500-143  
 5. MATIČNI URED DVOR
  Dvor, Trg J. Jelačića 10
  Tel. 044 500-149
 6. ISPOSTAVA GLINA
  Glina, Trg bana Josipa Jelačića 3
  Tel. 044 500-177
 7. ISPOSTAVA TOPUSKO
  Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 1
  Tel. 044 500-179
 8. MATIČNI URED GVOZD
  Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6
  Tel.  044 881-015 
 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304