Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Objave

IZBORI

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za izbore za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani

Izbor za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Popovače - objava i odluke

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lipovljani - objava i odluke

Izbori za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje - objava i odluke

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sunja - objava i odluke

UPRAVNE PRISTOJBE

Plaćanje upravnih pristojbi - upute strankama

JAVNA NABAVA

Registar ugovora i okvirnih sporazuma na dan 10.10.2019.

Plan nabave za 2019. godinu

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

HUMANITARNA POMOĆ

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

OBRAZOVANJE

Podatci o radu na dan najavljenog štrajka 19.11.2019. do 14,00 sati

Plan upisa djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. - na području Sisačko-moslavačke županije

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - na neodređeno nepuno radno vrijeme

Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT

Registar sportskih djelatnosti - u Sisačko-moslavačkoj županiji

STAMBENO ZBRINJAVANJE

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2019. godinu

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304