Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

13.11.2018

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

- viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za imovinsko-pravne poslove i viši/a upravni/a referent/ica u Odjelu za društvene djelatnosti


Sukladno članku 61. stavak 8. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a na temelju Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“ broj 52/18 i 43/2018) Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi povećanog opsega posla

 

 

  1. Služba za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

 

  1. Odjel za imovinsko-pravne poslove

- radno mjesto viši/a  upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana

 

  1. Odjel za društvene djelatnosti

- radno mjesto viši/a upravni/a referent/ica - 1 izvršitelj/ica radi povećanog opsega posla na vrijeme od godinu dana

 

Oglas

Opis poslova, podaci o plaći i pravni izvori za testiranje

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304