Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ostvarivanje prava hrvatskih branitelja na besplatni topli obrok

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba

Pravo na besplatni topli obrok imaju djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, korisnika naknade za nezaposlene iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili djeca korisnika zajamčene minimalne naknade za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim školama, uz uvjet da to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.

Pravo se ostvaruje na temelju izvršnog rješenja donesenog na temelju sljedećih dokaza:

  • rodnog lista djeteta
  • potvrde o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • potvrde nadležnog tijela da je roditelj djeteta korisnik naknade za nezaposlene iz članka 107.  Zakona ili zajamčene minimalne naknade
  • potvrde o plaćenoj mjesečnoj cijeni toplog obroka.

Potvrdu o plaćenoj mjesečnoj cijeni toplog obroka korisnik je dužan dostaviti svaki mjesec nadležnom Uredu državne uprave.

Kako se predaje zahtjev: osobno

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti
  • Odjel za hrvatske branitelje

Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeno je pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

OBRAZAC:

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatni topli obrok 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304