Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

***

***

LISTE ZAPOSLENIKA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme i zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

LISTE ZAPOSLENIKA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA - zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme

***

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

***

IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2015. GODINU, za područje Sisačko-moslavačke županije

***

25. studenog 2015. godine

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Pozivi za postavljanje opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj - Jeleni Nikolić, Ani Šesto, Marjanu Temšiču i Jeleni Kuzmanović, svi iz Beograda, Republika Srbija, te Stevi Rajšiću iz Novog Sada, Republika Srbija

 

24. studenog 2015. godine

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju osoba zbog ustanovljenja prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem u k.o. Mađari, radi izgradnje dalekovoda na priključni DV 2x220 kV od TE Sisak do priključka na postojeći DV 220 kV Mraclin - Prijedor

 

20. studenog 2015. godine

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika, pozivanju Zlate Vučmilović iz Mađara 26, sada nepoznatog prebivališta i boravišta, te nasljednika iza pokojne Zlate Vučmilović s posljednjom adresom Mađari 24

 

19. studenog 2015. godine

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju nasljednika zbog ustanovljenja prava služnosti nepotpunim izvlaštenjem u k.o. Blinja, radi izgradnje dalekovoda (DV) 2 x 220 kV, priključak termoelektrane (TE) Sisak na DV 220 kV Mraclin-Prijedor

 

18. studenog 2015. godine

Rješenje o oslobađanju Ljubana Arbutine iz Topuskog, Glinska 17/b, od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju nasljednika iza pokojnog Stevana Blagojevića, s posljednjom adresom u Zagrebu, Prisavlje 8

 

17. studenog 2015. godine

POZIV NA RAZGOVOR kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, od 3. studenog 2015. godine

 

12. studenog 2015. godine

Rješenje kojim se Mirku Ćaliću iz Topuskog, Opatovina 16, s boravkom u Republici Crnoj Gori, Bar, Šušanj, I. Bokeljske brigade br. 7, odbija zahtjev za stambeno zbrinjavanje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304