Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

 

 

 

DOKUMENTI UREDA

Izvješće o radu Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

Odluka o pečatima i štambiljima koji se upotrebljavaju u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Financijski izvještaj Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

OBRAZOVANJE

Obavijest o upisu i plan upisa djece u 1. razred osnovne škole

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama na neodređeno nepuno radno vrijeme
Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama - organizacijski viškovi, zaposlenici na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT
Registar sportskih djelatnosti

HUMANITARNA POMOĆ

Izvješće o humanitarnoj pomoći za 2015. godinu

Evidencija i izvješća o provedenim humanitarnim akcijama

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

STAMBENO ZBRINJAVANJE

Izvršne liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje za 2016. godine

 

25.05.2016.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju nasljednika iza pokojne Katice Šćrbak iz Desnog Željeznog 7 i Stjepana Tusteca iz Desnog Željeznog 12

24.05.2016.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika i pozivanju nasljednika iza pokojnog Stjepana Marčeca

17.05.2016.

Rješenje o oslobađanju Jele Živec iz Siska od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

9.05.2016.

Rješenje o oslobađanju Nikole Dančula iz Gvozda, Crevarska strana 109, od plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304