Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Objave

IZBORI

Rješenje o zaključivanju popisa birača - za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lekenik

OBJAVA BIRAČIMA Općine Lekenik - za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Lekenik

NATJEČAJI

OGLAS - za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa - za prijem u državnu službu na određeno vrijeme

OGLAS -za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

POZIV NA RAZGOVOR - kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva

JAVNI POZIV - za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu

Procjena rizika

HUMANITARNA POMOĆ

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći

HUMANITARNA POMOĆ - evidencija i izvješća

OBRAZOVANJE

Lista zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - na neodređeno nepuno radno vrijeme

Liste zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Sisačko-moslavačke županije - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme, zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

SPORT

Registar sportskih djelatnosti - u Sisačko-moslavačkoj županiji

STAMBENO ZBRINJAVANJE

IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE za 2016. godinu - za područje Sisačko-moslavačke županije

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304