Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

DOKUMENTI I IZVJEŠĆA

Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o rješavanju upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled podnijetih žalbi na rješavanje upravnih predmeta I. stupnja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Izvješće o rješavanju neupravnih predmeta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Pregled izdanih uvjerenja i drugih potvrda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

OBRAZOVANJE

Obavijest o upisu i plan upisa djece u 1. razred osnovne škole u školskoj godini 2016./2017. za područje Sisačko-moslavačke županije

LISTE ZAPOSLENIKA OSNOVNOŠKOLSKIH USTANOVA - organizacijski viškovi zaposlenika, zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme i zaposlenici koji žele zamijeniti radno mjesto

LISTE ZAPOSLENIKA SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA - zaposleni na neodređeno nepuno radno vrijeme

SPORT

Registar sportskih djelatnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji - fizičke osobe

Registar sportskih djelatnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji - pravne osobe

STAMBENO ZBRINJAVANJE

IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2015. GODINU, za područje Sisačko-moslavačke županije

OBAVIJEST podnositeljima zahtjeva za stambeno zbrinjavanje na području posebne državne skrbi za 2016. godinu

 

AKTUALNE OBAVIJESTI

9. veljače 2016. godine

Zaključak o postavljanju privremenog zastupnika i pozivanju stranke Željke Repac iz Novog Sada, Stevana Momčilovića 8, sada nepoznatog prebivališta i boravišta

3. veljače 2016. godine

Zaključak o određivanju privremene zastupnice i pozivanju stranaka Stjepana Knežića, Jelice Knežić, Verice Knežić i Martine Hrkač, svi iz Petrinje, Matije Gupca 102A

28. siječnja 2016. godine

Rješenje kojim se Juliki Medaković iz Smedereva, Lunjevac bb, Republika Srbija, odbija zahtjev za stambeno zbrinjavanje

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304