Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

 

 

 

 

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE bez zasnivanja radnog odnosa u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2015. godinu

IZVRŠNE LISTE PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ZA 2015. GODINU, za područje Sisačko-moslavačke županije

 

2. listopada 2015. godine

Podatci o radu u srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 2. listopada 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 2. listopada 2015. godine u 15,00 sati

 

1. listopada 2015. godine

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 1. listopada 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 1. listopada 2015. godine u 15,00 sati

 

30. rujna 2015. godine

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 30. rujna 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 30. rujna 2015. godine u 15,00 sati

 

29. rujna 2015. godine

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 29. rujna 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 29. rujna 2015. godine u 15,00 sati

 

28. rujna 2015. godine

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 28. rujna 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 28. rujna 2015. godine u 15,00 sati

 

Zaključak o određivanju privremene zastupnice i pozivanju nasljednika iza pokojne Jane Posilović, Ivan Marčec, Đuro Predrag, Stjepan Ščrbak, nasljednici iza pokojne Kate Ščrbak i nasljednici iza pokojnog Đure Tusteca, svi iz Desnog Željezna

Rješenje kojim se Marko Kapac iz Topuskog, Hrvatsko Selo 111, oslobađa od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

Rješenje kojim se Slavko Klarić iz Topuskog, Hrvatsko Selo 189A, oslobađa od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko

 

25. rujna 2015. godine

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 25. rujna 2015. godine u 10,00 sati

Podatci o radu u osnovnim i srednjim školama Sisačko-moslavačke županije na dan najavljenog štrajka 25. rujna 2015. godine u 15,00 sati

 

POZIV NA TESTIRANJE kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete za radna mjesta upravnog/e savjetnika/ice u Službi za zajedničke poslove i samostalnog/e upravnog/e referenta/ice u Službi za društvene djelatnosti i imovinsko-pravne poslove

 

23. rujna 2015. godine

Rješenje kojim se Draginji Boromisa iz Sombora, Kljajićevo, Moše Pijade 71, Republika Srbija, odbacuje zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Rješenje kojim se Mariji Lončarević iz Pećinaca, Obrež, Proleterska 55, Republika Srbija, odbacuje zahtjev za stambeno zbrinjavanje

 

21. rujna 2015. godine

Zaključak o određivanju privremene zastupnice i pozivanju nasljednika iza pokojnih Ivana Šnajdera, Antuna Šnjarića, Jakoba Šnjarića i Kate Šnjarić, svi iz Janje Lipe

 

18. rujna 2015. godine

Zaključak o imenovanju privremene zastupnice i pozivanju stranke Kate Štefančić iz Kutine, Kneza Trpimira 4

 

17. rujna 2015. godine

Rješenje kojim se odbija zahtjev za stambeno zbrinjavanje Đorđa Brujića iz Topuskog, Opatovina 2

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304